Home
Projekty
Cystická fibróza

Cystická fibróza


Cystická fibróza (CF) je dědičné onemocnění s výskytem kolem 1:2.500 narozených dětí, jehož molekulárním podkladem je mutace v genu kódujícím chloridový kanál. Tento defekt se klinicky manifestuje především tvorbou vazkého hlenu v dýchacím ústrojí a pankreatickou insuficiencí, přičemž právě změny v respiračním traktu představují zvýšené riziko akvizice infekce a jejího následného chronického průběhu. Mezi nejzávažnější infekční agens u CF patří Pseudomonas aeruginosa a Burkholderia cepacia.

Burkholderia cepacia

Ostatní bakterie

Český registr pacientů s cystickou fibrózou

Leave a Comment