Home
Projekty
DNA viry u pacientů po transplantaci

DNA viry u pacientů po transplantaci


Pacienti po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (transplantaci kostní dřeně) jsou ohroženi infekcemi. Mezi těmito infekcemi jsou i infekce jinak běžnými viry, které se vyskytují zejména u zdravých lidí. Zdravým zpravidla takové infekce nic nedělají nebo jsou spojeny s necharakteristickými lehkými příznaky. Po alogenní transplantaci kostní dřeně je však imunita pacientů zcela nedostatečná a i tyto běžné viry mohou pacienta poškodit či zabít. Jedinou cestou, jak toto nebezpečí snížit či eliminovat, je časná detekce viru a odpovídající terapie.

Náš úkol je v pravidelných intervalech stanovovat kvantitu vybraných virů v krvi pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk (transplantaci kostní dřeně), určovat rizikové faktory výskytu těchto virů a dávat vodítka pro protivirovou terapii.

K detekci a kvantifikaci používáme metodu polymerázové řetězové reakce (PCR) v real-time formátu. Umíme detekovat a kvantifikovat všechny herpesviry mimo HHV-8, adenoviry skupin A až C a některé další viry.

Výsledky naší práce jsou jednak užívány pro analytickou epidemiologickou studii výskytu virů u populace transplantovaných, jednak jsou užívány pro terapii pacientů.

proč u transplantovaných

herpesviry

adenoviry

Leave a Comment