Home
Projekty
Genetika chorob ledvin

Genetika chorob ledvin


Od podzimu roku 2007 započal projekt mající za cíl mapovat a molekulárně geneticky vyšetřovat monogeně podmíněné choroby ledvin u dětských pacientů. Hlavním zájmem je kortikorezistentní nefrotický syndrom. Jsme schopni vyšetřit 2 nejčastější kauzální geny NPHS2 (podocinový gen) a WT1. Dále se zabýváme vzácnými vrozenými tubulopatiemi jako Dentova choroba a Loweho syndrom.

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte e-mailem (michal.malina@lfmotol.cuni.cz)

Leave a Comment