Home
Publikace
domácí

domácí

Holub M, Beran O, Lacinova Z, Cinek O, Chalupa P: Interferon-gamma and cortisol levels in cerebrospinal fluid and its relationship to the etiology of aseptic meningoencephalitis.. Prague Med Rep (2006), 107 (3): 343-353.


O. Cinek: Deskriptivní, analytická a genetická epidemiologie dětského diabetu 1. typu. Diabetologie 2005 (nakladatelství Triton, Praha) (2005), : .


P.Hubáček, O. Cinek, M. Kulich, M. Zajac, P. Keslová, R. Formánková, MUDr. J. Starý, MUDr. P. Sedláček: Kvantifikace EBV u dětí po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Časopis lékařů českých (2006), 145 (4): 301-306.


O. Cinek, Z. Šumník, J. Vavřinec za Český registr dětského diabetu: Dětský diabetes mellitus v České republice: stále více a čím dál dříve. Časopis lékařů českých (2005), 144 (4): 266-271.


H. Malcová, Z. Šumník, P. Dřevínek, J. Lebl, J. Venháčová, J. Vavřinec, O. Cinek: Diabetes mellitus 1. typu a sdružená autoimunitní onemocnění u prvostupňových příbuzných diabetických dětí: výsledky dotazníkové studie. Časopis lékařů českých (2004), 143: 625-629.


O. Cinek, P. Dřevínek, Z. Šumník, B. Bendlová, J. Vavřinec: Asociace variant inzulínového genu s diabetes mellitus 1. typu v české dětské populaci. Časopis lékařů českých (2004), 148: 318-322. (.pdf)


Cinek O., Koloušková S., Pechová M., Šumník Z., Sedláková P., Bendukidze N., Ivašková E., Šnajderová M., Vavřinec J: Predikce inzulín dependentního diabetes mellitus u dětských prvostupňových příbuzných diabetických pacientů. Časopis lékařů českých (2001), 140 (16): 492-496.


O. Cinek, M. Pechová, S. Koloušková, I. Horká, P. Sedláková, Z. Šumník, M. Šnajderová, J. Vavřinec: Autoprotilátky proti GAD65, IA2 a inzulínu u českých dětí při manifestaci diabetu 1. typu. Časopis lékařů českých (2000), 139 (19): 598-602.


P. Dřevínek, Z. Šumník, O. Cinek: Vlivy zevního prostředí v etiopatogenezi dětského diabetes mellitus 1. typu. Diabetes, metabolismus, endokrinologie a výživa (2001), 4 (4): 158-164. (.pdf)