MODY


MODY – přehledový článek (.pdf)


Léčba pacientů s monogenním diabetem (.pdf)


Novorozenecký diabetes mellitus (.pdf)


Monogenní formy diabetes mellitus u dětí a dospívajících (.pdf)