Home
Kdo nas platí
Instituce a granty

Instituce a granty


Mzdu výzkumných pracovníků platí Univerzita Karlova a její výzkumné záměry. Dvě laborantky platí nemocnice, ostatní jsou placeny z grantových peněz.

Chemikálie jsou placeny podle toho, na co jsou určeny:

– chemikálie a materiál k produkování klinicky relevantních výsledků pro nemocnici jsou placeny nemocnicí, protože vyšetření pro klinický provoz jsou placena pojišťovnou.

– chemikálie a materiál k výzkumné činnosti platí granty a výzkumné záměry, které jsme získali od grantových agentur a ministerstev v soutěži s ostatními pracovišti.

 

Naše významnější nedávné granty jsou:

  • „Study of polymorphisms of HLA-DQ, -DR and of insulin gene Pst I and HphI polymorphisms in Czech children with diabetes“, EURODIAB, EU.
  • „Prediction of IDDM and genetic risk for the disease“, studijní stipendium pro Ondřeje Cinka, uděleno Norwegian Research Council, Oslo, Norsko.
  • „Non-HLA genetické riziko inzulín dependentního diabetes mellitus u českých dětí: studie genů IDDM2 a IDDM12“ – IGA MZ ČR
  • „Kvantitativní monitorování šesti herpesvirů pomocí real-time PCR u pacientů po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk“, IGA MZ ČR.
  • „Diagnosis and Treatment of Adenovirus infection – a prospective study in recipients of an allogeneic stem cell graft“, EU Fifth Framework Programme.
  • „Longitudinální sledování kvantity enteroviru ve stolici dětí s nejvyšším genetickým rizikem diabetes mellitus 1. typu“, grant GAČR a poté výzkumný záměr MŠMT ČR.
  • „Genetické riziko diabetes mellitus 1. a 2. typu: asociace s polymorfismy genu NEUROD1“, GAUK.
  • „Individuální predikce IDDM u sourozenců diabetických dětí“, IGA-MZ ČR; „Diabetes mellitus 1. typu a sdružená autoimunní onemocnění“, IGA MZ ČR; „Studie genetické asociace polymorfismů HLA 2. třídy a CTLA-4 genu s autoimunními poruchami ženské fertility“, IGA MZ ČR, spoluúčast v „European Type 1 Diabetes Genetic Network“, financováno NIDDK a NIH. Další jsou zejména spolupráce a podíly na výzkumných záměrech.