Sponzoři


Děkujeme našim sponzorům, bez kterých by naše práce nebyla možná. Sponzorovat laboratoř je nevděčná věc: v laboratoři nikdo netrpí, nejsou tam žádné nemocné děti, většinou se nedá do televize ve dvou větách říct, k čemu pomoc bude. Vědečtí pracovníci se před publicitou schovávají, natožpak, aby sami vyhledali média k poděkování sponzorovi.

Medatron Brno nám koupil termocykler ABI 9700 úplně na samém začátku. Publicitou jsme se firmě nikdy neodvděčili, ale může ji hřát svědomí, že se podílela na počátku genetické epidemiologie diabetes mellitus 1. typu v naší zemi a že na jejím termocykleru proběhly všechny reakce, které byly základem asi k deseti článkům v zahraničních odborných recenzovaných časopisech. Medatron je firma, která prodává zejména inzulínové pumpy – pro nás jsou významní mimo vysoké kvality dodávaných produktů zejména výjimečně milým a ochotným přístupem k pacientům i zdravotníkům.

Kapka naděje nám koupila centrifugu a drobné vybavení a hlavně financovala jeden rok projektu na detekci a kvantifikaci virů po transplantaci kostní dřeně: s její pomocí jsme překlenuli rok do nového grantu – ten pak byl udělen a nyní má vědecké i praktické výsledky. Pomoc Kapky naděje tak mimo jiné uchránila od těžkých zdravotních komplikací mnoho pacientů po transplantaci kostní dřeně – jak je ostatně dobrým zvykem této nadace.

Život dětem nám koupil laminární box a další významné vybavení pro projekt o bakteriích u pacientů s cystickou fibrózou a dále elektroforézu, vodní lázeň a počítač. V době, kdy jsme vyvinuli nejcitlivější metodu na detekci Burkhoderia cepacia, jsme se začali potýkat s její největší výhodou i krajní nevýhodou: schopností detekovat genetický materiál z několika málo bakterií. Samostatný laminární box je určený pro přípavu pouze tohoto PCR a při správné laboratorní praxi si můžeme být jistí, že produkujeme jen ty opravdu správné výsledky. Život dětem je jedním z nejvýznamnějších sponzorů pracovišť pediatrické části Fakultní nemocnice Motol.

ČEPS, a.s. nám zakoupil přístroj k provádění pulsní elektroforézy, čímž zásadně rozšířil naše technické možnosti v bakteriologii. Přístroj nám slouží k stanovování vzájemné příbuznosti bakterií téhož druhu infikujících jednotlivé pacienty s cystickou fibrózou.

Nadace pro ochranu a podporu dětí a nezletilé mládeže Lvíče nám před osmi lety koupila termocykler Biometra T-gradient. Pomoc přišla v pravý čas, když se laboratoř rozrůstala a kapacita termocyklerů (přístrojů na provádění polymerázové řetězové reakce) náhle nestačila. Ochota nadace koupit nikoli ten nejlevnější, ale ten nejvhodnější přístroj nám ušetřila od té doby velmi mnoho práce.

Eastport Praha financoval stipendium kolegy Ahmedova během jeho čtyřměsíčního pobytu zde v Praze. Gunduz Ahmedov je lékař z Azerbajdžánu, který k nám přivezl několik set vzorků, aby udělal studii o genetice diabetu 1. typu v jeho populaci. Gunduz byl neuvěřitelně pilný člověk, který většinu studie udělal v naprosto šibeničním termínu. Gunduz sice nemluvil příliš anglicky a ruštinu nesnášel, ale nakonec jsme s ním dva články z jím vyprodukovaných výsledků sepsali.

Bioconsult Praha financoval výrobu těchto webových stránek. Bioconsult je dovozcem firmy Qiagen, její chemikálie a kity pro izolaci DNA a RNA jsou základem naší práce na několika projektech.