Home
Žádanky

Žádanky

1. Genetické vyšetření monogenního diabetu – Pokyny, žádanka a formulář souhlasu: pdf


2. Vyšetření neonatálního diabetu: pdf


3. Vyšetření hyperinzulinismu: pdf


4. Molekulárně genetické vyšetření a vyšetření negenetických faktorů dětí s nefrotickým syndromem – protokol, klinický dotazník a informovaný souhlas: pdf