Home
O nás
Lidé v laboratoři

Lidé v laboratoři

untitled-3Štěpánka Průhová

výzkumný pracovník

  • MUDr. v roce 1998, s vyznamenáním na 2. lékařské fakultě UK v Praze
  • Ph.D. v roce 2003 na 3. lékařské fakultě UK, dizertační práce „Diabetes MODY v České republice – molekulárně genetická studie a vztah genotyp-fenotyp“
  • Doc. v roce 2012 na 2. lékařské fakultě UK, obhajoba Habilitační práce na téma Diabetes MODY v České republice

Zabývá se genetikou monogenních forem diabetu a poruch růstu. Má atestace z pediatrie a diabetologie a endokrinologie pro děti i dospělé. Je vedoucí Oddělení diabetologie a endokrinologie na Pediatrické klinice Fakultní nemocnice Motol. Učí v pregraduálním i postgraduálním studiu.

Komunikuje s lékaři doporučujícími pacienty k molekulárně-genetickému vyšetření. Účastní se výzkumných projektů a grantů zaměřených na genetiku monogenních forem diabetu a poruch růstu. V letech 2000-2001 pracovala 8 měsíců v molekulárně genetické laboratoři Steno Diabetes Center and Hagedorn Research Institute v Dánsku. Je autorkou nebo spoluautorkou četných mezinárodních publikací.


untitled-2Petra Dušátková

výzkumný pracovník

  • 2008 absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Mgr.)
  • 2012 obhájila před komisí molekulární biologie, genetiky a virologie svou dizertační práci o MODY diabetu a byl jí udělen titul Ph.D.

Zabývá se hledáním genetických příčin různých forem monogenního diabetu, hyperinzulinismu a poruch růstu. Je autorkou či spoluautorkou řady mezinárodních publikací. V roce 2010 stážovala dva měsíce na Univerzitě v Oslo.


Klára Veselá

laboratorní pracovník


Kateřina Kolářová

laboratorní pracovník


Lukáš Plachý

post-doc


Martin Bezdíčka

post-doc


Shenali Anne Amaratunga

postgraduální studentka


Kateřina Adamovičová

postgraduální studentka

Leave a Comment