Home
O nás
Lidé v laboratoři

Lidé v laboratoři

untitled-3Štěpánka Průhová

výzkumný pracovník

 • narozena 1974
 • MUDr. v roce 1998, s vyznamenáním na 2. lékařské fakultě UK v Praze
 • Ph.D. v roce 2003 na 3. lékařské fakultě UK, dizertační práce „Diabetes MODY v České republice – molekulárně genetická studie a vztah genotyp-fenotyp“
 • Doc, 2012 obhajoba Habilitační práce na téma Diabetes MODY v České republice

Zabývá se genetikou monogenních forem diabetu, zvláště pak MODY diabetu. Je dvouatestovaný pediatr, dlouhodobě pracuje na dětském oddělení, věnuje se pacientům s diabetem a endokrinními onemocněními, včetně poruch růstu. V letech 2000-2001 pracovala 8 měsíců v molekulárně genetické laboratoři Steno Diabetes Center and Hagedorn Research Institute v Dánsku.

Je autorkou nebo spoluautorkou četných mezinárodních publikací. Obdržela ocenění za nejlepší publikaci České diabetologické společnosti za rok 2013 a cenu za nejlepší publikaci České společnosti pro dětskou endokrinologii 2013 a 2010.

V laboratoři pracuje se vzorky pacientů s podezřením na MODY a novorozenecký diabetes. Vede databázi MODY rodin, komunikuje s lékaři doporučujícími pacienty k vyšetření. Účastní se výzkumných projektů a grantů zaměřených na genetiku MODY diabetu. Má zkušenosti zejména s PCR a přímým sekvenováním genů. Učí v pregraduálním i postgraduálním studiu.


untitled-2Petra Dušátková

výzkumný pracovník

 • narozena 1983
 • absolventka Přírodovědecké fakulty UK v Praze (Mgr.)
 • 2012 obhájila před komisí molekulární biologie, genetiky a virologie svou dizertační práci o MODY diabetu a byl jí udělen titul Ph.D.
 • od října 2008 je a výzkumným pracovníkem Laboratoře molekulární genetiky Pediatrické kliniky 2. LF UK a FNM

Zabývá se monogenním diabetem, jeho diagnostikou a původem prevalentních mutací v naší populaci. Je autorkou či spoluautorkou desítek mezinárodních publikací. V roce 2010 stážovala dva měsíce na Univerzitě v Oslo.


Klára Veseláklara1_m


untitled-6Klára Roženková

postgraduální studentka

 • narozena 1986 v Opavě
 • vystudovala 3. LF UK – všeobecné lékařství, promoce 2012
 • od 2012 PhD – 2. LF UK, postgraduální studium v Biomedicině, oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka, téma: Vliv vybraných genů na fungování beta buňky – především novorozenecký hyperinzulinismus

Od 9/2014 6mesicni stáž v rámci ESPE (European Society od Pediatric Endocrinology) Research Fellowship na Institute of Childs Health University College of London, Great Ormond Street Hospital London.

Kromě toho je sekundární lékař na pediatrické klinice 2. LF UK a FN Motol – ve specializaci přípravě na atestaci z dětského lékařství.

Leave a Comment